Dimseriet A/S

På tværs af modulerne kan Dimseriet A/S følges, som eksempel på hvordan de forskellige værktøjer benyttes. Herunder findes en kort introduktion til den fiktive virksomhed Dimseriet.

Fremstillingsvirksomheden Dimseriet A/S

Dimseriet er en dansk fremstillingsvirksomhed der producerer og specificerer maskindele og værktøj til den danske industri. Dimseriet blev i 1993 grundlagt midt på den Jydske hede og er i dag en velkonsolideret virksomhed der beskæftiger 32 medarbejdere. Dimseriet råder over 2.400 kvadratmeter produktion, lager og administration, fordelt på to lokationer i Jylland.

Virksomhedens kunder er fordelt over hele landet og udgøres primært af indkøbsafdelinger og produktionschefer. Kunderne vælger Dimseriet grundet deres store og specialiserede viden på forretningsområdet, den hurtige produktion og muligheden for at sparre med materialeeksperter.

null

Dimseriet arbejder ud fra en mission om at brugerne – operatører i danske industrivirksomheder – skal have de bedst mulige arbejdsforhold og friheden til løbende at kunne optimere og opgradere produktionen. Med kvalitetsprodukter og faglig kompetent rådgivning, bidrager Dimseriet til dette og muliggør en produktion som kører optimalt og har et minimum af nedetid.

Dimseriet er en del af et marked som lige nu er i opsving grundet en øget efterspørgsel til automatisering, og deraf afledt øget efterspørgsel på maskindele og værktøj hos kunderne. Dimseriet er klar over, at den stigende globale konkurrence og konstante teknologiske udvikling stiller krav til virksomhedens forretningsmodel og digitale kunnen. For at sikre sin fremtidige eksistens mangler Dimseriet dog både indsigt i den digitale udvikling og værktøjer til at udnytte den.

Fra udfordring til mulighed

Dimseriets basale ønske er, at tilføre nogle digitale services til deres nuværende forretningsmodel. Målet hermed er blandt andet at løsne op for nogle af de udfordringer de i dag oplever i forbindelse med (mer)salg og markedsføring:

  • For nogle kunder er problemet, at når de gentagende gange skal lave den samme ordre, skal de hver gang kontakte virksomheden og afgive de samme oplysninger. Kunden ved ikke, om det måske kunne betale sig at skifte nogle produkter ud med lignende produkter eller i et andet materiale.
  • For andre kunder er det en udfordring at købe en unik maskindel eller et unikt stykke værktøj, fordi der ofte er for lang leveringstid på den slags ”særlige” ordrer.
  • For virksomheden er problemet, at der bruges mange ressourcer på at tage imod standardordrer, at der nemt opstår misforståelser ved bestilling af ”særlige” ordrer, samt at kunderne ofte mangler at undersøge en eller flere ting, før de afgiver ordre.

Generelt ønsker Dimseriet altså at bruge mindre tid på at udbedre fejl og besværligheder i processen med bestilling, levering og modtagelse, for i stedet at kunne bruge mere tid på udvikling. På sigt håber virksomheden på, at digital forretningsudvikling kan gøre det muligt at tilbyde en gnidningsfri kundeoplevelse ved specificering og bestilling af maskindele og værktøj.

Følg Dimseriets digitale transformation

Hvordan kan virksomheden videreudvikle sin forretningsmodel til bedre at understøtte sammenhæng mellem markedsføring, salg og produktion? Følg Dimseriet gennem de forskellige moduler og få indsigt i hvordan virksomheden arbejder med de anbefalede værktøjerne og griber transformationsprocessen an.

Uanset om din virksomhed stræber efter andre mål eller agerer under andre forhold end dem som Dimseriet eksemplificerer, vil det alligevel være muligt at finde inspiration i henhold til fremgangsmåde og brug af værktøjerne. Alle de eksempler der præsenteres gennem modulerne kan downloades og anvendes som hjælpemateriale i eventuelle workshops.