Projektet

Projektet udspringer af temaindkaldelsen Nye Digitale Forretningsmodeller fra Industriens Fond, og gennemføres af Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole.

Om projektet

Mange danske fremstillingsvirksomheder er udfordret af stigende global konkurrence og konstant teknologisk udvikling. Det stiller krav til den enkelte virksomheds forretningsmodel og digitale kunnen. Hvor udviklingen blandt B2C-virksomheder er gået hurtigt og fortsat accelererer, så er mange B2B-virksomheder slet ikke kommet i gang og mangler den nødvendige indsigt i digital udvikling og redskaber til at udnytte den.

Dette projekt har derfor til formål at udvikle og formidle ny viden og metoder, der skal styrke danske fremstillingsvirksomheder i den digitaliserede nutid og fremtid. Projektet har siden 2018 formidlet grundlæggende viden, enkle og systematiske metoder samt understøttende konkrete værktøjer, som giver overblik over mulighederne inden for digital forretningsudvikling.

Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden har de forgangne år indbudt produktionsvirksomheder til workshops, Master Classes og Open Labs med det formål gøre virksomhederne i stand til at arbejde strategisk med udviklingen af nye forretningsmodeller gennem udnyttelse af forskellige digitale teknologier. Som afslutning på projektet lanceres denne læringsplatform, der tilbyder hjælp til at navigere iblandt og forstå, hvordan de mange digitale muligheder kan bidrage til at løse aktuelle udfordringer og understøtte udviklingen af nye forretningsmodeller.

Projektets målgruppe

Målgruppen for projektet er ledelsen i små og mellemstore B2B-fremstillingsvirksomheder, med et uforløst potentiale i udnyttelse af de digitale muligheder i forretningen.

Et eksempel herpå kan du se i videoen nedenfor, hvor RGS NORDIC fortæller om hvordan man i virksomheden har taget et aktivt valgt om, at inkorporere digital teknologi i forretningsmodellen. Den digitale udviklingsproces har for RGS Nordic resulteret i, at man er gået fra at anvende data til rapportering internt, til nu at kunne identificere, hvor virksomheden kan skabe værdi gennem data for kunder og samarbejdspartnere.

null

 

“RGS Nordic’s digitale transformation” af Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden ved Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole under licensen CC BY-NC-ND 4.0

 

Projektets partnerne

Projektgruppen repræsenterer en bred faglig ekspertise, med erfaring, viden og forskning inden for digital transformation på tværs af en række industrier. Partnerkredsen består af Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole.

 

                      

Projektet udspringer af temaindkaldelsen Nye Digitale Forretningsmodeller fra Industriens Fond, og støttes af Industriens Fond.

Spørgsmål? Kontakt os her.