Robotteknologi

Ny robotteknologi gør det muligt at konkurrere med lande med traditionelt billigere produktionsomkostninger, da avanceret automation giver øget produktivitet.
.

Teknologien helt kort

Robotteknologi er blevet mere modulær og fleksibel, og der findes robotter som kan udføre mange forskellige typer opgaver. Dermed er teknologien blevet mere lettilgængelig og anvendelig for mange virksomheder.

Danske produktionsvirksomheder er konstant udfordret af den globale konkurrence med billige produkter skabt med billig arbejdskraft. Men ny robotteknologi gør det dog nu muligt at konkurrere med lande med traditionelt billigere produktionsomkostninger, da avanceret automation giver øget produktivitet – og derved mulighed for at sænke salgspriserne og få større omsætning.

Robotteknologien flytter sig med lynets hast i disse år, hvor teknologi – som tidligere var økonomisk forbeholdt store og komplekse systemer – falder drastisk i pris. Derudover kommer der rigtig mange nye produkter på markedet, som gør det umulige muligt.

Teknologisk Institut (2020)

Lavere omkostninger

Robotter, sensorer og tilhørende teknologier er gennem de senere år blevet væsentlig billigere, og for relativt få penge kan man anskaffe sig en robot. Nu falder priserne ikke så meget længere, men robotterne bliver stadig bedre og bedre, så man får mere værdi for pengene: de kan mere, de er nemmere at anvende og ikke mindst nemmere at integrere. Det betyder, at den tid der anvendes på opsætning, integration, igangsættelse og service bliver mindre og summen af omkostninger derfor mindre. De lavere totalomkostning gør det mere interessant for virksomheder at investere i nye teknologier.

Mere værdi

Men det er ikke kun de lavere omkostninger, som har betydning for en sund businesscase i at indføre robotteknologi, for der er typisk flere gevinster end blot sparede lønkroner. Ofte fører anvendelsen af robotter til et øget kvalitetsniveau på produkterne, og derved får man måske en anden placering i markedet eller måske et mersalg. Fordi robotter er ”født digitale”, er det nemt at samle data op fra dem helt automatisk, og det åbner mulighed for en mere intelligent styret produktion, og i nogle tilfælde kan man endda gøre data til et produkt eller en service i sig selv, fx i form af automatisk genereret dokumentation.

Teknologisk Institut (2020)

Fleksible løsninger

Fuldautomatiske teknologier er hjælpsomme, men sjældent fleksible. Fleksibiliteten tilgodeses til gengæld med f.eks. modulære robotceller, kollaborative robotter og med exoskeletter, der er kunstige arme og ben, som kan støtte kroppen og tilføre ekstra styrke til menneskers bevægelser.

Videre udvikling gennem kunstig intelligens

Kunstig intelligens bliver en del af vores arbejdsdag. Beslutningsstøtteværktøjer udvikles og udbygges, og kunstig intelligens indbygges i robotter, så de løbende forbedrer sig ved at lære af deres fejl, eller som ”Deep Learning” hvor robotterne lærer at genkende lyde og tale samt billedmønstre ved hjælp af input fra mennesker. Værdien af robotteknologien øges med andre ord, når den kobles sammen med kunstig intelligens.

Tid

Det tager noget tid til at gennemføre investeringen i robotter og implementere ændringerne i produktionsprocesserne. Men der kan faktisk være mange penge at hente, hvis man som virksomhed er villig til at afsætte tid til at “skifte de firkantede hjul ud med nogle runde”. En undersøgelse fra 2018 fra IDA Ingeniørforeningen peger på, at virksomheder kan øge produktiviteten med 24 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen, der er økonomisk rentable med en tilbagebetalingstid på under to år.

Programmering af robotter

Styring af de fleste robotter kræver stadig professionelt teknisk indsigt, men fleksible og brugervenlige letvægtsrobotter vinder frem i industrien, og det betyder, at også medarbejdere uden en specialiseret teknisk baggrund selv kan instruere en robot til at udføre opgaver på relativt kort tid.

Teknologisk Institut (2020)

Kom godt i gang

Man er nødt til at prioritere tiden til at automatisere, hvis man som fremstillingsvirksomhed har ambitioner om at overleve. Sæt tid af til at undersøge markedet grundigt, træk på erfarne samarbejdspartnere, leverandører eller lignende, og tag på inspirationsbesøg hos andre produktionsvirksomheder, som allerede har erfaring med robotter.

For at få afdækket hvad robotteknologi konkret kan betyde for jeres virksomhed, kan det betale sig at søge erfaren rådgivning. Der findes også onlineværktøjer, som kan give et glimt af potentialet, fx The Robot Investment Tool. 

En anden effektiv metode til at få robotterne prioriteret er ved at se på, hvad risikoen er ved ikke at investere i dem. AIM-projektet, der er et samarbejde mellem Industriens Fond og en række universiteter, har udviklet et værktøj, som kan kortlægge, hvor man ligger på automatiseringsområdet i forhold til lignende virksomheder.

LUK [contact-form-7 404 "Not Found"]