Visuel 3D-simulering

Visuel simulering med 3D-grafik skaber helt nye muligheder for at opleve og at interagere med produkter, maskiner og hele systemer i en digital verden.
.

Teknologien helt kort

Visuel simulering med 3D-grafik, enten blot præsenteret på en skærm eller ved hjælp af Virtual Reality-briller, skaber helt nye muligheder for at opleve og at interagere med produkter, maskiner og hele systemer i en digital verden. Her beskrives, hvordan teknologien kan anvendes til at 3D-simulere henholdsvis produkter, produktionsmaskiner og processer.

Teknologisk Institut (2020)

Visuel simulering af produkter

Simulering i form af 3D-grafik og Virtual Reality kan bruges som redskab i produktdesign, og en del fremstillingsvirksomheder bruger allerede teknologien. Teknologien giver mulighed for at visualisere produkter og produkternes fysiske egenskaber, uden at det er nødvendigt rent faktisk at producere eksemplarer af produkterne først.

Illustrationen neden for viser en stol, som udelukkende eksisterer som digital 3D-model.

Teknologisk Institut (2020)

Visuel simulering i produktdesign er særligt egnet til produkter, hvor de fysiske egenskaber, fx former, farver eller overflader, er af stor betydning, fordi det åbner op for eksperimenter og afprøvning af mange alternative designs allerede tidligt i designfasen. Mens en del virksomheder allerede benytter teknologien internt, når de designer nye produkter, kan man også med fordel overveje også at udnytte den livagtige simulering til at inddrage kunderne i designarbejdet, hvor simulerede prototyper kan udvikles og testes sammen med kunderne.

Visuel simulering af produktionsmaskiner

Med visuel simulering af produktionssystemet får man fungerende 3D-modeller af sine maskiner sammen med en kopi af maskinernes styringssystemer. Man kan derfor på en almindelig computer eller ved hjælp af Virtual Reality-briller se og interagere med digitale kopier af sine konkrete maskiner i livagtig 3D-grafik i en simuleret verden. Det giver mulighed for fx at undersøge maskinernes udformning og placering i forhold til hinanden og for at styre de digitale maskiner præcis på samme måde, som man ville gøre på de reelle maskiner.

Illustrationen neden for viser en 3D-model af en maskine, som man kan bevæge sig rundt om og arbejde med i Virtual Reality.

Teknologisk Institut (2020)

Leverandører af automationsteknologi og robotter er begyndt at tilbyde kunderne visuel simulering allerede i de indledende faser, inden kunden køber teknologien, og det giver en række fordel for både køber og sælger:

 1. Mulighed for eksperimenter og reduceret risiko inden køb
  Med visuel simulering er det muligt at opbygge en digital version og at eksperimentere sig frem til den idéelle løsning, og så på dén baggrund formulere en endelig kravspecifikation. Jo tidligere man finder en fejl eller uhensigtsmæssighed, jo hurtigere og dermed billigere er det at rette den. Simulering sikrer netop, at fejl findes og rettes så tidligt i udviklingsprocessen som muligt.
 2. Hurtigere idriftsættelse
  Med simulering kan man begynde at teste sit nye produktionsapparat, allerede før selve den fysiske maskine er færdigkonstrueret og produceret, ved at teste på den digitale simulerede version. Når man i simulationen har indkørt maskinen, kan man endda direkte overføre indstillinger og data fra den simulerede udgave til den fysiske udgave.
 3. Træning af operatører på den digitale simulering
  Når man har en fuldt interaktiv og visualiseret digital 3D-kopi af sin maskine, kan man træne sine operatører i at arbejde med den, allerede inden den fysiske maskine er sat i drift. Eller hvis maskinen allerede kører i drift, kan operatørerne træne på den digitale 3D-kopi, så man ikke behøver at tage den fysiske maskine ud af drift.
 4. Service via internettet
  Har man ansvaret for service på maskiner på andre lokationer, uanset om man selv ejer maskinerne, eller om man er maskinleverandør som også tilbyder service, kan man ofte identificere problemer og fejl ved hjælp af den digitale kopi af maskinerne, så man ikke behøver at tage ud på lokationen, hvor den fysiske maskine står.

Visuel simulering til procesoptimering

De fleste virksomheder kan have gavn af at kortlægge processer med henblik på optimering, og visuel processimulering er et godt værktøj til at illustrere komplekse processer og til at eksperimentere med alternative løsninger. Faktisk er nogle processer så komplekse, at man ikke engang med avancerede beregninger kan kortlægge, monitorere og designe dem på en måde, som er til at overskue og forstå. Her er visuel simulering et stærkt værktøj, som netop kan gøre det muligt at overskue og analyse selv meget komplekse processer. Desuden giver en levende visuel simulering et rigtig godt grundlag for kommunikation om processer, fordi simuleringen er konkret og livagtig.

Teknologisk Institut (2020)

Visuel simulering af processer kan udnyttes dels til design af processer, dels til kortlægning, overvågning, styring og analyse af processer, og endelig også til at eksperimentere med optimering eller total transformation af processer.

Når man fx automatiserer sin produktion, opstår der mange nye muligheder og udfordringer. Første trin er ofte at automatisere eksisterende arbejdsgange, men den fulde værdi realiseres først, når man gentænker sine processer. Det kan dog være svært at overskue både muligheder for ændringer og konsekvenserne deraf. 3D-simulering af eksisterende processer giver indsigt og inspiration til at udfordre den eksisterende måde at producere på, fordi man i de simulerede processer har mulighed for at eksperimentere uden risiko.

LUK [contact-form-7 404 "Not Found"]