Det du skal vide om digitale forretningsmodeller

Modulet introducer den overordnede forståelse af en forretningsmodel, der er grundlaget for at arbejdet med de øvrige moduler.
.

Modulet helt kort

Modulet introducer den overordnede forståelse af en forretningsmodel, der er grundlaget for at arbejdet med de øvrige moduler. Her er nøgleordet værdi – værdi for kunder, brugere samt virksomheden bag forretningsmodellen og andre parter omkring forretningsmodellen. Modulet belyser også, hvordan langt de flest virksomheder har flere forretningsmodeller samtidig – hvilket kan være en kilde til større forandringsparathed samt være med til at mindske økonomisk risiko.

Hvad er værdi?

Når man først har en lavet sin Foranalyse af virksomhedens situation og Omverden samt eventuelt samlet inspiration fra nuværende eller nye via Kundeanalysen, er man klar til at se gå videre med den digitale forretningsmodel, som er omdrejningspunktet for hele processen.

Meget forenklet beskrives en forretningsmodel:

’Måden hvorpå en virksomhed skaber værdi og tjener penge på det’.

Forretningsmodellen beskriver dermed, hvordan brikkerne i forretningen hænger sammen i et system. Se illustrationen Model for digital værdiskabelse nedenfor.

“Model for digital værdiskabelse” af Annabeth Aagaard (2019) 

Netop værditilbud, værdiskabelse og levering samt værdiopsamling er gennemgående elementer på tværs af de forskellige værktøjer, man kan bruge til at beskrive sin virksomheds Nuværende Forretningsmodeller eller til at designe Nye Digitale Forretningsmodeller:

Værditilbud

Man skal altså være opmærksom på, at ens forretningsmodel skal tilbyde ‘værdi’ til et bestemt kundesegment eller brugergruppe. Hvad, der bliver opfattet som værdifuldt og har værdi, afhænger selvfølgelig af, hvem der er modtageren. Ofte kan det være en løsning på et specifikt problem, eller noget der går ind og dækker et behov for dermed at give værdi til modtageren.

Værdiskabelse og levering

For at kunden eller brugeren kan opnå værdien via et digital produkt eller service, vil der være en række praktiske aktiviteter på vejen. Dermed skal man i forretningsmodellen også redegøre for praktikken fx hvilke ressourcer, viden og teknologi der skal bruges for, at man som virksomhed kan udvikle eller producere løsningen. Ligeledes skal den digitale løsning leveres til kunden, så der er måske behov for et netværk af partnere, et distributionssystem eller andet.

Værdiopsamling

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at man i beskrivelsen af forretningsmodellen får redegjort for, hvordan virksomheden kan opsamle værdi via aktiviteterne. Her kan det også variere, hvilken værdi man som virksomhed selv ønsker at opnå med forretningsmodellen. Eksempler kan være: profit, flere kunder, en grønnere bundlinje eller viden (data) som del af ens digitale værksstrategi.

Multi forretningsmodeller

Det er vigtigt at forstå den fleksibilitet, man kan opnå ved at arbejde med sin forretningsmodel, eller rettere, sine forretningsmodeller. Hvis I opstiller en forretningsmodel for hver gang, I tilbyder en løsning (værdi) til et kundesegment, gør det jer i stand til at anskue jeres forretning mere fleksibelt. Ofte vil en virksomhed således have produkter og services, der hver især enten retter sig mod enten forskellige kundesegmenter eller forskellige behov inden for samme segment. Derfor giver det også mening at have forskellige forretningsmodeller for forskellige produkter og services.

“Multi Forretningsmodeller” af Digitale Forretningsmodeller til Fremtiden ved Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole under licensen CC BY-SA 4.0

Udvikling baseret på “Business Model Canvas” af Strategyzer.com under licensen CC BY-SA 1.0.

Denne metode med flere forretningsmodeller er også med til at mindske risici i forretningen, da det giver mulighed for større agilitet, hvor nye forretningsmodeller kan udvikles og testes, imens andre fortsat er aktive. Når man prøver noget nyt, sætter man dermed ikke alt på ét bræt. Ligeledes kan forretningsmodeller, der har vist sig mindre rentable, måske udfases, imens andre tager over. Forretningsmodeller, der relaterer sig til virksomhedens kerne af produkter, kan kombineres med nye digitale services i forretningsmodeller, der både kan bringe eksisterende kunder tættere på virksomheden og give konkurrencefordele ud mod nye kundesegmenter.

Næste skridt

På denne side vil I finde en række moduler, der omhandler de forskellige værktøjer til at udvikle, teste og implementere en ny digital forretningsmodel ud fra virksomhedens nuværende ståsted. Et godt sted at starte er med en Foranalyse for at opnå indsigt i jeres virksomheds omverden samt muligheder og trusler.

Hvis I undervejs får brug for yderligere støtte, vil der være hjælp at henter under Starthjælp, i modulerne under yderligere ressourcer, eller I kan vælge at kombinere viden her på sitet med andre ressourcer eksterne såsom domæneeksperter, som kan hjælpe jer.

LUK [contact-form-7 404 "Not Found"]