Erklæring om webtilgængelighed

Jf. Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

Conferences & Events

Webtilgængelighed

Aarhus Universitet er forpligtet til at gøre hjemmesiden digitale-forretningsmodeller.dk tilgængelig, jf. Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer.

I tilfælde af at indhold på de enkelte sider ikke er tilgængeligt i henhold til reglerne, har du mulighed for at informere Aarhus Universitet om, at webstedet ikke overholder kravene i loven om tilgængelighed af websteder. Derudover har du mulighed for at anmode om oplysninger, som den relevante offentlige myndighed har undtaget i henhold til afsnit § 1 Abs. 5 (undtagelse af indhold) og afsnit § 3 Abs. 2 (uforholdsmæssig byrde).

Ønsker du at benytte disse rettigheder bedes du kontakte den ansvarlige myndighed:

Interdisciplinary Center for Digital Business Development,
Department of Business Development and Technology, Aarhus University
E-mail: btech@au.dk
Telefon: 87 16 47 00

Giv ikke fortrolige eller følsomme personlige oplysninger såsom personnumre og sundhedsoplysninger, når du kontakter Aarhus Universitet.

Overholdelsesstatus

Som en offentlig myndighed skal Aarhus Universitet angive, i hvilket omfang webstedet digitale-forretningsmodeller.dk overholder tilgængelighedskravene i den harmoniserede EN 301 549-standard. Aarhus Universitet angiver overensstemmelsesstatus som følger:

Webstedet digitale-forretningsmodeller.dk overholder delvist standarden (opfylder de fleste krav).

Derudover oplyser Aarhus Universitet, at webstedet har gennemgået omfattende egenkontrol og egenvurdering. Aarhus Universitet beskriver evalueringsmetoden som følger:

Aarhus Universitet gennemførte en omfattende tilgængelighedsundersøgelse af digitale-forretningsmodeller.dk i 2020. Der blev gennemført en ekspertvurdering og en teknisk test samt en kvalitativ test. Aarhus Universitet scanner løbende portalen for tilgængelighed ved hjælp af et automatiseret testværktøj.

Evalueringsrapporter

Aarhus Universitet har evnen til at henvise til evalueringsrapporter, men refererer ikke til evalueringsrapporter her.

Divergerende indhold

Aarhus Universitet har kategoriseret indholdet på dette websted, der afviger fra reglerne om webtilgængelighed. Under hver kategori kan der være et antal problemer, der vises med overskrifter såvel som forklarende tekst. For eksempel kan et tema være manglen på alternativ tekst.

Divergerende indhold er opdelt i følgende kategorier og omhandler funktioner eller indhold, der:

  1. Ikke overholder Web Accessibility Act
  •  Elementer er ikke korrekt mærket:
    Der er eksempler på elementer såsom tabeller og især PDF-filer, der ikke er mærket korrekt. Disse inkluderer manglende overskrifter og utilgængelige dokumenter.
  • Vildledende og ufuldstændig linktekst:
    Der er eksempler på linktekst, der vurderes at være mangelfuld og advarer ikke brugeren om ændringer i kontekst, især i forhold til links til PDF-filer og eksterne links.
  1. Udgør en uforholdsmæssig stor byrde
  • Nyoprettede PDF-filer og tabeller, hvis der er nogen, oprettes ved lov i henhold til retningslinjerne. Ældre såvel som arkiverede PDF-filer, hvis nogen, inkluderes ikke. I dette tilfælde bemærker Aarhus Universitet en uforholdsmæssig byrde, der vil medføre restaurering, forbedring eller rekreation af dette indhold, hvoraf nogle allerede er arkiveret.
  • Derudover er digitale-forretningsmodeller.dk et informationswebsted, hvoraf det meste indhold blev oprettet, før WCAG-reglerne trådte i kraft. Dette inkluderer PDF- og videoindhold. Aarhus Universitet påberåber sig af uforholdsmæssig stor byrde, med hensyn til dette indhold.

Initiativer til at opnå større webtilgængelighed

Aarhus Universitet beskriver sine initiativer til at opnå en højere vurderingsmetode for webtilgængelighed som følger:

De specifikke fejl og mangler, der er beskrevet i erklæringen om webtilgængelighed, gennemgås og rettes jf. retningslinjerne. Specifikt blev der i 2020 foretaget en vurdering med fokus på at gøre tabeller og PDF-filer tilgængelige.

Nyoprettede PDF-filer og -tabeller, hvis de er offentligt tilgængelige, oprettes i henhold til retningslinjerne. For at sikre webtilgængelighed på digitale-forretningsmodeller.dk opdateres instruktioner og materiale til redaktører om brugen af ​​CMS regelmæssigt. Aarhus Universitet udfører løbende automatiseret webtilgængelighedstest og kvalitativ test.

Håndhævelse af webtilgængelighed

Aarhus Universitet overvåger løbende overholdelse af loven om webtilgængelighed på websiden digitale-forretningsmodeller.dk.

I tilfælde af tekniske problemer, herunder problemer med læsning af hjemmesider forårsaget af den anvendte software, eller problemer af teknisk eller softwarekarakter, skal producenten eller udgiveren af ​​softwaren kontaktes, før de kontakter Aarhus Universitet.

Hvis der opstår et problem med WCAG, bedes du kontakte Aarhus Universitet for at løse tilgængelighedsproblemet. Du gør dette via kontaktoplysningerne i indledningen af ​​denne tilgængelighedserklæring.